Usługi księgowe dla spółek


Klienci korporacyjni oraz spółki prawa handlowego mają całkiem inne potrzeby i wymagania, niż działalności gospodarcze. Mamy tego pełną świadomość i wychodzimy im naprzeciw dostarczając naszym Klientom pełen wachlarz usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Oprócz zagadnień czysto podatkowych i księgowych możemy także sporządzić wszelkie raporty wymagane przez Państwa. Jeśli w firmie nie istnieją standardowe raporty, jesteśmy w stanie pomóc Państwu w ich opracowaniu bądź we wdrożeniu efektywnego systemu raportowania dla potrzeb Zarządu.

Do zakresu naszych podstawowych usług wchodzą:


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość finansową i zarządczą
 • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
 • Tworzenie skomplikowanych raportów zarządczych w dowolnym, wymaganym przez Klienta formacie
 • Kontakty z urzędami skarbowymi oraz reprezentację podczas kontroli skarbowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla GUS, NBP
 • Pełną obsługę ZUS
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Przygotowanie przelewów podatkowych, ZUS oraz wynagrodzeń
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Analizę centrów kosztowych
 • Przygotowywanie zakładowego planu kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Pomoc przy tworzeniu, bądź opracowanie, polityki rachunkowości w firmie
 • Pomoc przy rejestracji firmy
 • Doradztwo w opracowaniu systemu obiegu dokumentów

Prace księgowe możemy wykonywać w siedzibie firmy Klienta. W przypadku prowadzenia prac w naszym biurze dokumenty są odbierane i dostarczane do siedziby Zleceniodawcy. Wszelkie Państwa poufne dane są w należyty sposób zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich. Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnorodnych programów oraz systemów księgowych, z których korzystają nasi Klienci. W przypadku braku własnego programu księgowego proponujemy Państwu również wdrożenie naszego systemu. Warto również nadmienić, że posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności oraz licencję Ministerstwa Finansów. Decydując się na oferowaną przez nas współpracę powierzają Państwo swoje finanse w ręce profesjonalistów.