Kadry i płace


Zapewniamy kompleksowe usługi prowadzenia kadr oraz kalkulacji wynagrodzeń. Poniższa oferta daje bardzo dużo korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Zdejmujemy z Pracodawcy wszystkie obowiązki związane z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji do ZUS, a także wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Pracownik natomiast otrzymuje szybkie wsparcie dotyczące jego osoby oraz poufność swoich danych na poziomie, który nie byłby możliwy do osiągnięcia wewnątrz firmy.

Nasza oferta to między innymi:


  • sporządzanie listy płac i wyliczanie wynagrodzeń,
  • obsługę umów cywilno – prawnych,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów, zwolnień lekarskich itd.
  • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT-4,
  • sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń ,
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników ,
  • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy itp.
  • przygotowywanie innych wymaganych dokumentów, deklaracji i zestawień związanych z zatrudnieniem pracowników, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta.