Czym jest outsourcing?


Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania która polega na oddaniu na zewnątrz zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jej działań (tzw. core bussines). Stwarza to możliwości osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Ponadto, firmy outsourcingowe, takie jak RAWAL, są w stanie zapewnić swoim klientom najwyższy poziom świadczonych usług przy dużo niższych nakładach finansowych oraz profesjonalną obsługę przez specjalistów w danej dziedzinie.

Główne korzyści jakie daje outsourcing to:

  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, kosztów szkoleń, stanowisk pracy oraz oprogramowania księgowego,
  • uzyskanie dostępu do specjalistycznej, fachowej wiedzy,
  • poprawa jakości
  • uwolnienie własnych zasobów, możliwość wykorzystania ich do…
  • uzyskanie zasobów oraz know how, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje
  • przeniesienie ryzyka na zewnątrz organizacji.

Outsourcing niesie za sobą pewne zagrożenia. Główne obawy naszych klientów to utrata kontroli oraz obniżenie jakości. Dlatego właśnie podejmując decyzję o wydzieleniu pewnych procesów na zewnątrz, należy kierować się jakością, doświadczeniem i profesjonalizmem, a nie wyłącznie najniższą ceną obsługi.


Chcesz się dowiedzieć więcej na temat kożyści wynikających z wykorzystania outsourcingu? Sprawdź dlaczego warto.